Ramowy rozkład dnia w Gminnym Żłobku w Bedlnie na rok 2022/2023

 

07:00 – 08:30 - Schodzenie się dzieci do żłobka

 • zabawy swobodne według zainteresowań dzieci
 • zabawy integracyjne, ruchowe, ze śpiewem
 • indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunkami

08:30 - 09:00 - Śniadanie

 • czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych
 • śniadanie
 • czynności higieniczne po śniadaniu, zabawy ćwiczące samoobsługę

09:00 – 09:30 - Zajęcia dydaktyczne

 • zabawy edukacyjno-rozwojowe
 • zabawy plastyczne
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka
 • zabawy manipulacyjne i paluszkowe

09:30 – 10:00 - Zabawy dowolne

 • zabawy w kącikach tematycznych
 • zabawy ruchowe przy muzyce
 • zabawy na świeżym powietrzu

10:00 – 10:30 - II śniadanie

 • czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych
 • II śniadanie
 • czynności higieniczne po śniadaniu, zabawy ćwiczące samoobsługę

10:30 – 12:00 - Zajęcia dodatkowe

 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci
 • zabawy manipulacyjne i paluszkowe
 • zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi
 • zabawy na świeżym powietrzu

12:00 - 12:30 - Obiad

 • czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych
 • obiad 
 • czynności higieniczne po obiedzie, zabawy ćwiczące samoobsługę

12:30 - 14:30 - Leżakowanie

 • słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej

14:30 -  15:00 - Podwieczorek

 • czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych
 • podwieczorek
 • czynności higieniczne po podwieczorku, zabawy ćwiczące samoobsługę

15:00 – 16:00 - Rozchodzenie się dzieci do domów

 • zabawy swobodne, aktywność pozwalająca na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań
 • zabawy: rytmiczne, ruchowe, konstrukcyjne, zabawy w kącikach zainteresowań
 • indywidualne zabawy edukacyjne z opiekuna,