BIEDRONECZKI 

wiek dzieci od 1 roku do 3 lat

czynna w godz. 07:00-16:00

zajęcia dodatkowe:

logopeda - wtorek godz. 9:00

zajęcia rytmiczno ruchowe - czwartek godz. 9:00

 

opiekun w grupie:

Paulina Kamińska

mgr Iwona Maciak

mgr Aleksandra Stawińska

Anna Rełek

 

zajęcia dodatkowe:

zajęcia z logopedą - mgr Aleksandra Chatlińska

zajęcia rytmiczno-ruchowe - Joanna Gąsiorowska 

 

          W związku z udziałem w projekcie nr RPLD.10.01.00-10-B004/20-00 pt. „Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno" realizowanym przez Gminę Bedlno, Rodzic nie ponosi opłaty za zajęcia dodatkowe, na czas realizacji projektu.