BIEDRONECZKI 

wiek dzieci od 1 roku do 3 lat

czynna w godz. 07:00-15:30

zajęcia dodatkowe:

logopeda - wtorek, godz. 9:00

zajęcia rytmiczno ruchowe - czwartek, godz. 9:00

 

opiekun w grupie:

mgr Iwona Maciak

Ewelina Adamska

Anna Rełek

 

zajęcia dodatkowe:

zajęcia z logopedą - mgr Aleksandra Chatlińska

zajęcia rytmiczno-ruchowe - Joanna Gąsiorowska