Dyrektor Gminnego Żłobka w Bedlnie mgr Aleksandra Stawińska

Dyrektor Żłobka

mgr Aleksandra Stawińska

Opiekun

mgr Iwona Maciak

Ewelina Adamska

Anna Rełek

Agnieszka Łabarzewska

Logopeda

mgr Aleksandra Chatlińska