Dyrektor Żłobka

mgr Aleksandra Stawińska

 

Opiekun 

mgr Iwona Maciak

Ewelina Adamska

Anna Rełek

 

Logopeda 

Aleksandra Chatlińska 

Instruktor zajęć rytmiczno - ruchowych

Jaonna Gąsiorowska