Biedronka

BIEDRONECZKI

wiek dzieci od 1 roku do 3 lat

czynna w godz. 07:00-15:30

opiekun w grupie:

mgr Iwona Maciak

Ewelina Adamska

Anna Rełek

Agnieszka Łabarzewska

zajęcia dodatkowe:

logopeda – mgr Aleksandra Chatlińska