Wyniki rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka w Bedlnie na Rok 2022/2023

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO GMINNEGO ŻŁOBKA W BEDLNIE NA ROK 2022/2023

• Hanna Bernaciak
• Franciszek Fabianowski
• Igor Holewa
• Aniela Karolewska
• Piotr Malinowski
• Aleks Marciniak
• Weronika Anna Maślankiewicz
• Jan Skonieczny
• Aleks Stelmasiak
 
LISTA  REZERWOWA DZIECI DO GMINNEGO ŻŁOBKA W BEDLNIE NA ROK 2022/2023

• Hanna Urbańska
• Jan Pietrzak
• Jan Jankowski
• Antoni Olejniczak
• Kazimierz Wachowiak